Văn hóa

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2018

Sở VHTTDL kính gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Công văn số 943/SVHTTDL-QLDL ngày 17/4/2018 về việc hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Phú...

ĐĂNG KÝ THAM GIA LIÊN HOAN ẨM THỰC PHÚ YÊN 2018

Sở VHTTDL Phú Yên vừa ban hành Thể lệ và quy chế Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Phú Yên trong Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2018. Đây là một hoạt động góp phần...

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

V/v cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Mời tham gia Hội chợ kết hợp hội thảo Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013

(TCDL) - Ngày 07/10/2013, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1105/TCDL-LH về việc tham gia Hội chợ kết hợp hội thảo Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.
Hiện có: 3 Pages
 
Đến trang