Văn hóa

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

V/v cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Mời tham gia Hội chợ kết hợp hội thảo Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013

(TCDL) - Ngày 07/10/2013, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1105/TCDL-LH về việc tham gia Hội chợ kết hợp hội thảo Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.
Hiện có: 3 Pages
 
Đến trang