Hòi: Xin đặt liên kết quảng cáo

Trả lời:

Tôi là nhân viên quản trị trang web của Trung tâm du lịch sinh thái Núi Đá Bia thuộc Công ty TNHH Quỳnh Long Phú Yên (Địa chỉ: Đèo Cả, Xã Hòa Xuân Nam, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Hưởng ứng Năm du lịch QGDHNTB Phú Yên 2011, nhằm góp phần làm phong phú về các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Quý đơn vị có thể cho chúng tôi đặt liên kết quảng cáo đến địa chỉ trang web của Trung tâm chúng tôi trên website của Quý đơn vị được không. Địa chỉ trang web của chúng tôi là: www.sinhthaidabia.com.vn. Nếu được, Quý đơn vị vui lòng hướng dẫn cách thức, thủ tục để đăng tải. Rất mong được sự đồng ý của Quý đơn vị. Xin chân thành cảm ơn.

Share |


ĐẶT CÂU HỎI
Nhóm câu hỏi:
Tiêu đề:
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ: