Đàn đá

Đàn đá là một nhạc cụ bằng đá, gồm có 8 thanh. Đây là bộ đàn đá có thang âm...

Kèn đá

Tại thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, vào cuối năm 1995, nhân dân đã phát hiện hai...

Hò khoan

Hò khoan là hình thức diễn xướng âm nhạc phổ biến trong sinh hoạt văn hóa dân gian ở Phú...