Văn bản hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh về khai báo sức khoẻ du lịch để phòng chống dịch bệnh Covid-19. (15-03-2020)

 
Để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan, đề nghị các CSLT tải ứng dụng Zalo, kết nối với cán bộ chuyên môn (C. Tường - DĐ: 0973 312 313; A. Tâm - DĐ: 09 3513 3514) để tham gia các nhóm cơ sở lưu trú du lịch.