Ủng hộ bà con khắc phục thiên tai do ảnh hưởng Bão số 8 (20-11-2018)

 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Yên - DĐ: 0913445141


Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Fanpage Du lịch Phú Yên.