TỈNH ĐIỆN BIÊN - THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH (11-09-2018)

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch và Thể lệ Tổ chức Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 như sau:

 

Tải Thể lệ cuộc thi tại đây: Thể lệ Cuộc thi TKSPLNDL Điện Biên 2018


TT Thông tin  Xúc tiến Du lịch Phú Yên