Quán Nem Ninh Hòa 159 (19-07-2016)

 CƠ SỞ ĂN UỐNG ĐẠT CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Địa chỉ: 159 Lê Thánh Tôn