Nhuộm cói (01-04-2016)

 

Nhuộm cói tại làng nghề Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An

 

Để có một chiếc chiếu hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như: Thu hoạch cói, phơi cói sau thu hoạch, nhuộm cói, phơi cói sau khi nhuộm, làm sợi đay, dệt chiếu.

 

Nguồn: Baophuyen.com.vn