Lớp tập huấn chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân (09-11-2018)


Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động phong phú như Phổ biến chính sách phát triển và Xây dựng nguồn nhân lực Du lịch cộng đồng (thuyết minh giới thiệu văn hóa và con người đồng bào, đón tiếp khách, trải nghiệm nấu ăn cùng đồng bào…), Thảo luận kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng của Buôn Xí Thoại và Buôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh; Giao lưu chế biến ẩm thực và biểu diễn cồng chiêng buôn Xí Thoại và Hà Rai ,dân tộc Ba Na, Chăm H’ Roi phục vụ du lịch;

Lớp tập huấn giúp cho người dân nâng cao hiểu biết về du lịch cộng đồng, chính sách phát triển, nguồn nhân lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch, góp phần khai thác các giá trị văn hóa, thắng cảnh tại địa phương theo hướng phát triển bền vững.


Một số hình ảnh tại Lớp tập huấn:

 

 Buôn Xí Thoại và Buôn Hà Rai trình bày bữa ăn gia đình với những đặc sản rừng núi dân dã, đặc biệt sản phẩm hoàn toàn sạch rất tốt cho sức khỏe.


 


Bữa ăn đơn giản của Người Đồng Bào nhưng sẽ rất đặc biệt với khách du lịch khi có dịp thưởng thức qua. 


 


Cơm trộn bắp từ Lúa rẫy của Đồng Bào 


  


Ché Rượu Cần


 


Hòa cùng Không khí bữa ăn của người Đồng Bào tại Nhà Sàn


 


Người đồng bào Siêu chân thật, chất phát và dễ mến!


TT Thông tin xúc tiến du lịch Phú Yên