LỊCH HOẠT ĐỘNG "TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH PHÚ YÊN 2019" (11-03-2019)


Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính gửi đến du khách 
LỊCH HOẠT ĐỘNG Tuần Văn hóa - Du

lịch Phú Yên 2019 với Chủ đề: “Phú Yên – Điểm đến Hấp dẫn và Thân thiện” diễn ra từ

ngày 30/3 đến 05/4/2019 như sau:

 

 

 Vui lòng tải file tại đây: Lịch hoạt động Tuần Văn hóa du lịch Phú Yên 2019

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Yên