Tháng 1 (23-01-2011)

Lễ bàn giao cờ luân lưu tổ chức "Năm Du lịch quốc gia" giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên

- Thời gian: 25/01/2011, nhân dịp tổ chức Lễ Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2010 - Thăng Long - Hà Nội hội tụ ngàn năm;

- Địa điểm: TP. Hà Nội.