Di tích khảo cổ Quốc gia Thành Hồ (20-01-2011)

Thành Hồ được xây dựng bên bờ phía Bắc sông Đà Rằng, với cấu trúc hình tứ giác. Hiện trạng, bờ thành phía Đông dài 785 mét, phía Bắc dài 742 mét, phía Nam bị sông xói lở chỉ còn lại 250 mét, phía Tây dựa vào núi Hòn Mốc. Các bờ thành cao từ 3 - 5 m, chân bờ thành rộng từ 20 - 30 m. Qua khai quật khảo cổ đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và hiện vật. Các hố khai quật hiện được bảo vệ nguyên trạng để phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.

Thành Hồ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích khảo cổ Quốc gia năm 2005.