Giải Việt dã về nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, Mũi Đại Lãnh Phú Yên năm 2018 (04-05-2018)

Một số hình ảnh đẹp của Hoạt động:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Fanpage DulichPhuYen

Ảnh: Nguyễn Thành Tâm