Đến Phú Yên xin đừng quên bãi Nồm (12-03-2018)

Bãi Nồm ở Phú Yên. Ảnh: PV
Bãi Nồm ở Phú Yên. Ảnh: PV