Cuộc thi thiết kế Logo TX. Sông Cầu & Lễ hội Vịnh Xuân Đài & Sản phẩm lưu niệm TX. Sông Cầu (17-10-2018)

 

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:


- Logo thị xã Sông Cầu:

          01 giải Nhất 40tr, 04 giải Khuyến khích 10tr/giải.
- Logo Lễ hội Vịnh Xuân Đài:

          01 giải Nhất 20tr, 04 giải Khuyến khích 5tr/giải.
- 05 giải thưởng đồng hạng cho sản phẩm lưu niệm: 20tr/giải.


* Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/11/2018.

 

Vui lòng tải Thể lệ Cuộc thi Logo tại đây: Thiết kế Logo TX.Sông Cầu & Vịnh Xuân Đài/

Vui lòng tải Thể lệ Cuộc thi Thiết kế Sản phẩm Lưu niệm tại đây: Thiết kế Sản phẩm Lưu niệm Tx.Sông Cầu/

 
Kính mời quý vị tham gia và chia sẻ thông tin cho mọi người cùng biết.


Trân trọng cảm ơn!