Chùa Viên Quang (10-10-2016)

 

 

toàn cảnh - Chùa Viên Quang

Toàn cảnh ngôi chùa Viên Quang, ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên vẻ cổ kính chưa được trùng tu

 

Tượng phật - Chùa Viên Quang

Tượng phật được bài trí trang nghiệm giữa chính điện

 
Chùa được Thiền sư Toàn Nhựt khai sơn vào cuối thế kỷ XVIII. Ngôi chùa hiện nay được Ban Hộ tự trùng tu vào năm 1999. Trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Quảng Huệ.

 

khuôn viên - chùa Viên QuangVẻ cổ kính hoang sơ của ngôi chùa trước sự tàn phá của thời gian

 

chính điện - chùa viên quang

Chính điện ngôi chùa với tấm biển đã rêu phong, không còn nhìn rõ chữ

 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Tượng đức Phật A Di Đà cổ bằng đồng được tôn trí chính giữa. Chùa còn giữ 5 pho tượng bằng đồng khác là: tượng Thích Ca đản sanh, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền, Hộ Pháp và đại hồng chung cao 0,90m, đường kính miệng chuông 0,50m.

Nguồn: mytour.vn