Chợ đèn pin (17-10-2018)


 

Từ việc soi đường để ngư dân chuyển cá từ ghe lên bờ cho đến việc phân loại cá, cân cá, tính tiền…đều cần đến chiếc đèn pin soi tỏ để làm việc cho chính xác.

 

Cho đến khi không dùng đến chiếc đèn pin nữa thì trời cũng đã sáng và chợ cũng đã thưa thớt người. Đó là sinh hoạt thường ngày ở chợ cá Xuân Cảnh bên đầm Cù Mông (TX Sông Cầu).

 

Trong ánh sáng của chiếc đèn pin gắn trên ngực, trên cổ nhập nhè, mờ mờ, tỏ tỏ, việc buôn bán cá diễn ra sôi động hàng đêm ở chợ
Ánh đèn pin soi đường để chuyển cá từ ghe lên bờ
Mỗi người một chiếc đèn pin vừa đủ để soi, phân loại cá
Soi đèn pin để cân tôm
Soi đèn pin để tính tiền
Soi đèn pin để chất hàng hóa lên xe
Bán cá xong, có tiền mua chiếc áo mới cho con cũng trong ánh đèn pin của buổi trời chưa sáng

 

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)

Nguồn: Báo Phú Yên