Các link để tải tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 ( (23-03-2020)

 Đề nghị các cơ sở xem, truy cập theo các link để tải tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 (file đính kèm).

 

 

 
 
Trân trọng cảm ơn !!!