TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN (TỪ NGÀY 13/3/2020) (13-03-2020)

 

Thời gian hoạt động trở lại sẽ thông báo sau cho các đơn vị biết. Trân trọng!