[Infographic] Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu dịch vụ (10-03-2020)