Khách sạn CenDeluxe

Giá: Call Điện thoại: 0935 480 036 Email: sales@saigonphuyenhotel.vn Địa chỉ: 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Website:...