Hòn Nưa

     Hòn Nưa thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, cách TP. Tuy Hòa khoảng 40 km về...