TIÊU CHÍ DU LỊCH AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19 - 05-03-2020:am

Cụ thể, Bộ tiêu chí du lịch an toàn với dịch COVID- 19 gồm 5 tiêu chí. - Thứ nhất, điểm du lịch an toàn - Thứ hai, doanh nghiệp du lịch an toàn - Thứ ba, dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn - Thứ tư, dịch vụ ăn, uống, hàng hoá an toàn - Thứ năm, dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn

 


 Lượt xem: 207 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN