Thông báo xét tuyển bổ sung nhân sự để đăng ký tham dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2013 - 07-10-2013:am