Thông báo thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Dewan Australasia PTY - 10-10-2012:am

     Ngày 01/10/2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên ra quyết định số 275/QĐ-SVHTTDL thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Dewan Australasia PTY đặt tại 07 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên (Giấy phép số VP - 54 - 0001 ngày 30/8/2011) kể từ ngày 01/10/2012.

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật.


 Lượt xem: 7107 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN