Thông báo tạm ngưng hoạt động tham quan tại các di tích, danh thắng, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên - 29-07-2020:am

      Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng hoạt động tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

       Thời gian bắt đầu từ ngày 29/7/2020.

       Khi có thời gian hoạt động trở lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết. Trân trọng!

 


 Lượt xem: 25 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN