Thông báo đối tượng áp dụng thu phí, miễn, giảm và mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh - 27-07-2017:am

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên vừa ban hành Thông báo số 2011/TB-SVHTTDL ngày 26/7/2017 về đối tượng áp dụng thu phí, miễn, giảm và mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh thực hiện theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND, ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Phú Yên.

     Theo đó, các đối tượng thu phí là Người Việt Nam và người nước ngoài thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên; với mức thu : Người lớn (từ 16 tuổi trở lên) 20.000 đồng/người/lượt, trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 10.000 đồng/người/lượt (giá vé bao gồm bảo hiểm cho khách mua vé thăm quan).

Di tích thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa. Ảnh: Thành Tâm

 

      Ngoài ra còn có các  đối tượng được miễn, giảm phí là: Trẻ em dưới 06 tuổi; người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; người có công với cách mạng bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ “tiền khởi nghĩa”, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên; các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến làm việc tại tỉnh có nhu cầu thăm quan.

 

Di tích thắng cảnh cấp quốc gia Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. Ảnh: Thành Tâm.

 

      Bên cạnh đó, còn có các loại đối tượng được giảm 50% mức phí là: Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ; một số đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ gồm Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, các đối tượng chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công, thân nhân liệt sĩ; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người cao tuổi là công dân Việt Nam, từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. Trường hợp người thuộc diện hưởng từ hai chính sách nêu trên cũng chỉ giảm 50% mức phí (Đối tượng được miễn, giảm thu phí phải có giấy tờ tùy thân để chứng minh thuộc đổi tượng miễn, giảm khi vào cổng thăm quan).

       Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên thông báo rộng rãi cho nhân dân và du khách biết thông tin; đồng thời Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị kinh doanh du lịch thông báo để du khách biết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên


 Lượt xem: 119 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN