Quyết định số 03/QĐ-BTC, ngày 10/12/2013 V/v Thành lập Tiểu ban Tài chính và Vận động tài trợ Festival Thủy sản Việt Nam 2014 tại Phú Yên - 12-02-2014:pm

   

Ký hiệu: 03/QĐ-BTC
Tên văn bản: 03/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 10/12/2013
Loại văn bản: Quyết Định
Người ký: Trần Quang Nhất
Trích yếu: Về việc Thành lập Tiểu ban Tài chính và Vận động tài trợ Festival Thủy sản Việt Nam 2014 tại Phú Yên
File Download: 03_QĐ_BTC

 


 Lượt xem: 1041 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN