Quyết định 11/2020/QĐ-HHDLVN Ban hành Chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam 2020 - 28-02-2020:pm

Hiệp Hội Du lịch Việt Nam ban hành Chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam khắc phục hậu quả bệnh COVID-19;

Chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam khắc phục hậu quả bệnh COVID-19 được triển khai đối với các địa phương, các doanh nghiệp du lịch đăng ký tham gia chương trình 

 

 

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Yên


 Lượt xem: 433 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN