Ở làng nghề thúng chai - 01-04-2016:am

Thôn Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An) có khoảng 40 hộ với trên 120 lao động đang nỗ lực duy trì nghề làm thúng chai truyền thống.

 

Vót nan
Dùng dùi đục với lưỡi chạm gõ cho các nan khít với nhau khi đan mê để thúng không vô nước, bền đẹp
Lận thúng chai trong hầm đất
Nứt vành là một công đoạn khó, quyết định độ chắc chắn của thúng chai, đòi hỏi sức đàn ông dùng cùm và dùi để nẹp vành, xỏ dây
Chọn cật tre để làm vành, nứt, lận vành bằng cước nilon trắng
Cắt gọt những dăm tre trước khi trét phân bò để hoàn thành sản phẩm
Thúng có đường kính từ 1,2 đến trên 3m, giá bán cho các mối buôn từ 450.000 đến 4 triệu đồng/thúng
 
 
Nguồn: Báo Phú Yên

 Lượt xem: 7752 (lần)

Share |