Nhà hàng Tre Việt - 19-07-2016:pm

 CƠ SỞ ĂN UỐNG ĐẠT CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


 Lượt xem: 5143 (lần)

Share |