Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989-01/07/2019) - 24-05-2019:am

Các Kế hoạch, nội dung, chương trình, thiết kế, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)

1.  Biểu trưng (logo) cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989-01/7/2019)

Tổ chức, cá nhân sử dụng biểu trưng (logo) cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989-01/7/2019), vui lòng tải file đính kèm.

File đính kèm: Logo 30 năm

 

2. UBND tỉnh Phú Yên ban hành các Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên, gồm các Kế hoạch:

- Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 05/4/2019 về Tổ chức diễu hành xe hoa chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019).

- Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 05/4/2019 về Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ X - 2019.

- Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 05/4/2019 về Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên( 01/7/1989 - 01/7/2019 ).

Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 05/4/2019 về Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989-01/7/2019) và đón nhận Huân chương, phần thưởng cao quý của Nhà nước.

File đính kèm: Các kế hoạch của UBND tỉnh

 

3. Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về quy định cơ cấu tài trợ và quy định cơ chế tài chính của các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

- Quyết định số 536/QĐ-UBND, ngày10/4/2019 về Về việc ban hành quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tài trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989 - 01/07/2019)

- Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày24/4/2019 về ban hành Quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với tổ chức được ủy quyền tham gia vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989 - 01/07/2019)

File đính kèm: Về tài trợ

 

4. Maket Pano, băng rôn tuyên truyền 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên đăng tải Maket Pano, băng rôn tuyên truyền 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vui lòng tải file đính kèm.

 File đính kèm: Pano, Băng rôn tuyên truyền

 

5. Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đơn vị vận động tài trợ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên

 File đính kèm: Quy định tiêu chí lựa chọn đơn vị vận động

 

 

6. Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tham gia vận động tài trợ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên

 

 


 Lượt xem: 229 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN