Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989-01/07/2019) - 19-03-2019:pm

Để các tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện; sử dụng Logo cho các hoạt động, sự kiện, tài trợ, hỗ trợ tuyên truyền quảng bá hưởng ứng. Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ kiệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên THÔNG BÁO chính thức sử dụng Logo cho các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989-01/07/2019) như sau:

 Lượt xem: 1609 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN