DỰ THẢO TCVN: “DU LỊCH VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN - DU LỊCH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”. THUYẾT MINH XÂY DỰNG DỰ THẢO TCVN. 01 MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN. - 14-02-2020:pm

THUYẾT MINH XÂY DỰNG DỰ THẢO TCVN. 01 MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN.

 

 

 

Tải file dự thảo góp ý: 

CV 336/BVHTTDL-KHCNMT

Dự thảo TCVN 2020

Thuyết minh TCVN 2020

 


Nguồn: Cổng thông tin điện tử BVHTTDL; bvhttdl.gov.vn

 


 Lượt xem: 310 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN