DỰ THẢO TCVN “DU LỊCH MICE - YÊU CẦU VỀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN”. THUYẾT MINH XÂY DỰNG DỰ THẢO TCVN. MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN. - 13-02-2020:pm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới các cơ quan, tổ chức Hồ sơ dự thảo để lấy ý kiến đánh giá theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013; Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Rất mong nhận được sự phối hợp, góp ý của Quý đơn vị!

Vui lòng tải Bộ hồ sơ tại đây: 

                               CV xin góp ý dự thảo

                               Tiêu chuẩn Mice-60 Ngày

                               Thuyết minh tiêu chuẩn Mice

                                Asian mice venus standards meeting rooms

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử BVHTTDL; bvhttdl.gov.vn


 Lượt xem: 264 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN