Du lịch tâm linh ở Phú Yên - 22-09-2016:pm

 


1. Nhà thờ Mằng Lăng

Địa chỉ: Xã An Thạch, H. Tuy An


2. Nhà thờ Chánh tòa Tuy Hòa

Địa chỉ: Đường Lê Trung Kiên, TP. Tuy Hòa


3. Chùa Đá Trắng ( Chùa Từ Quang )

Địa chỉ: Xã An Dân, H. Tuy An


4. Chùa Thanh Lương

Địa chỉ: Xã An Chấn, H. Tuy An


5. Chùa Bảo Tịnh

Địa chỉ: 147 Phan Đình Phùng, TP. Tuy Hòa


6. Chùa Bảo Lâm

Địa chỉ: Xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa


7. Tháp Nhạn

Địa chỉ: Phường 1, TP. Tuy Hòa


8. Chùa Hồ Sơn

Địa chỉ: Phường 9, TP. Tuy Hòa


 
 Lượt xem: 1667 (lần)

Share |