Di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở Tỉnh Phú Yên - 09-10-2014:pm

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), một số thanh niên trí thức yêu nước ở Phú Yên tìm cách liên lạc với các tổ chức Cộng sản để tổ chức các cuộc đấu tranh.

 

Ngày 05/10/1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh, ở xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay là khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), đã tổ chức Hội nghị Đảng viên, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên gồm có 8 đảng viên, đồng chí Phan Lưu Thanh được bầu làm Bí thư. Đến tháng 01/1931, Tỉnh uỷ Phú Yên được thành lập.


Ngày 18/6/1997, Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

 


 Lượt xem: 7848 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN