DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH ĐẠT CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH - 24-10-2016:pm

Danh sách các đơn vị kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch đã được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Phú Yên cập nhật đến thời điểm 26/08/2016.

 

Đạt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và mua sắm du lịch

 

 

1. Siêu thị Co.op mart Tuy Hòa

Địa chỉ: Đường Duy Tân, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 057. 3818164

Năm cấp QĐ: 09/3/2015

2. Trạm dừng chân AStop

Địa chỉ: Khu phố Long Hải Đông, P. Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

ĐT: 057. 3876768

Năm cấp QĐ: 23/12/2015

 

Đạt cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

 

 

3. Quán Nem Ninh Hòa 159

Địa chỉ: 159 Lê Thánh Tôn

ĐT: 057. 3823934

Năm cấp QĐ: 01/9/2015

4. Nhà hàng Tre Việt

Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 057.3848579

Năm cấp QĐ: 07/9/2015

5. Quán Cà phê Không Tên

Địa chỉ: 03 Trần Cao Vân, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 057. 3553839

Năm cấp QĐ: 27/7/2016

6. Quán Cà phê Galaxy

Địa chỉ: 296 – 298 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0942032942

Năm cấp QĐ: 26/8/2016
   

 Lượt xem: 1917 (lần)

Share |