Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2030 - 20-12-2013:am

 

(TITC) - Ngày 29/11/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 4227/QĐ-BVHTTDL.

 

Toàn văn Quyết định

 


 Lượt xem: 14644 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN