Các link để tải tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 ( - 23-03-2020:am

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên kính gửi Các Đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 Đề nghị các cơ sở xem, truy cập theo các link để tải tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 (file đính kèm).

 

 

 
 
Trân trọng cảm ơn !!!

 Lượt xem: 1063 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN