Các hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể Thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ X - 2019 - 09-07-2019:pm

 1. Lịch hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên Lần thứ X - 2019

 

 

2. Thông cáo báo chí Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên Lần thứ X - 2019

Tải file tại đây: Thông cáo báo chí


 Lượt xem: 140 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN