Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên - 25-05-2016:am

Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề: "Phú Yên - Hấp dẫn và thân thiện"

 Lượt xem: 6712 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN