Biểu trưng (Logo) và Tiêu đề (Slogan) du lịch Phú Yên - 20-10-2014:pm

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định công bố Biểu trưng (Logo) và tiêu đề (Slogan) du lịch Phú Yên bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thuộc bản quyền sở hữu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Biểu trưng bằng tiếng Việt

Biểu trưng bằng tiếng Anh

 

Quyết định cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng Logo và Slogan du lịch Phú Yên phải theo đúng như mẫu thiết kế này và tham khảo một số mẫu thiết kế trên các loại chất liệu, màu sắc, pano, phướn, bandroll… Nghiêm cấm việc làm thay đổi cấu trúc, hình dáng và đường nét của logo và slogan dưới mọi hình thức.

 

 


 

 

 

 


 

Tải bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Biểu trưng du lịch Phú Yên:

Hướng dẫn sử dụng


 Lượt xem: 14724 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN