BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁCH LƯU TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH PHÚ YÊN - 07-02-2020:pm

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Phú Yên kính gửi các đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh văn bản số 173/SVHTTDL-QLDL về việc báo cáo tình hình khách lưu trú tại cơ sở kinh doanh của đơn vị.

 

(Gửi kèm biểu mẫu 01 - Tổng hợp Khách Quốc tế lưu trú tại đơn vị) 

 

 

 

Vui lòng tải file tại đây: CV 173/SVHTTDL-QLDL


Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Yên


 Lượt xem: 757 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN