20 Di tích, Danh thắng xếp hạng cấp Quốc gia - 18-08-2016:pm

 

HUYỆN TUY AN

  

        Di tích lịch sử

        MỘ VÀ ĐỀN THỜ LÊ THÀNH PHƯƠNG

         Địa chỉ: Xã An Hiệp, huyện Tuy An


 

        Di tích thắng cảnh

        ĐẦM Ô LOAN

         Địa chỉ: Huyện Tuy An


 

        Di tích lịch sử-nghệ thuật

        CHÙA TỪ QUANG

        Địa chỉ: Xã An Dân, huyện Tuy An


 

        Di tích thắng cảnh

        GÀNH ĐÁ ĐĨA

        Địa chỉ: Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An 

        Di tích lịch sử

        NƠI DIỄN RA VỤ THẢM SÁT NGÂN SƠN- CHÍ          THẠNH

        Địa chỉ: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An 

        Di tích khảo cổ

        THÀNH AN THỔ

        Địa chỉ: Xã An Dân, huyện Tuy An


 

 

        Di tích lịch sử

        ĐỊA ĐẠO GÒ THÌ THÙNG

        Địa chỉ: Xã An Xuân, huyện Tuy An

THÀNH PHỐ TUY HÒA

  

 

        Di tích kiến trúc - nghệ thuật

        THÁP NHẠN

        Địa chỉ: Phường I, Thành phố Tuy Hòa


 

 

        Di tích kiến trúc - nghệ thuật

        LẪM PHÚ LÂM

        Địa chỉ: Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa

HUYỆN PHÚ HÒA

  

        Di tích khảo cổ

        THÀNH HỒ

        Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa


 

 

        Di tích lịch sử

        MỘ VÀ ĐỀN THỜ LƯƠNG VĂN CHÁNH

        Địa chỉ: Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa

HUYỆN TÂY HÒA

  

 

        Di tích lịch sử

        ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC ĐỒNG KHỞI HÒA             THỊNH

        Địa chỉ: Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

HUYỆN SƠN HÒA

  

 


        Di tích lịch sử

        CĂN CỨ CỦA TỈNH PHÚ YÊN TRONG KHÁNG         CHIẾN CHỐNG MỸ

        Địa chỉ: Xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân,                   huyện Sơn Hòa

HUYỆN ĐÔNG HÒA

  

       Di tích lịch sử

        VŨNG RÔ

        Địa chỉ: Xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa


 

        Di tích thắng cảnh

        MŨI ĐẠI LÃNH – BÃI MÔN

        Địa chỉ: Xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa


 

 

        Di tích thắng cảnh

        NÚI ĐÁ BIA

        Địa chỉ: Xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa

HUYỆN ĐÔNG HÒA &

HUYỆN TÂY HÒA

  

 

        Di tích lịch sử

        ĐƯỜNG SỐ 5

         Địa chỉ: Huyện Tây Hòa và Đông Hòa

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

  

 

        Di tích lịch sử

        NƠI THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN             ĐẦU TIÊN Ở PHÚ YÊN

         Địa chỉ: Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân

THỊ XÃ SÔNG CẦU

          Di tích thắng cảnh

         VỊNH XUÂN ĐÀI

         Địa chỉ: Thị xã Sông Cầu
         Di tích lịch sử

         MỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỀN THỜ ĐÀO TRÍ

         Địa chỉ: Thị xã Sông Cầu

 


 Lượt xem: 13031 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN