TẠM NGƯNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN - 23-03-2020:am

Để phòng, chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn cho nhân dân trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19. Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 617/SVHTTDL-QLVH, ngày 19/3/2020. Vừa qua UBND tỉnh có văn bản đề nghị tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid- 19

 


 Lượt xem: 215 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN