Hướng dẫn thực hiện Ứng dụng Khai báo Sức khoẻ Du lịch ( Vietnam Health Declaration) để phòng chống dịch bệnh Covid-19. - 15-03-2020:pm

Bộ Y Tế đề nghị toàn bộ các Địa điểm nhập cảnh, Địa điểm ăn uống, Địa điểm lưu trú, Khu vui chơi giải trí, trung tâm Hội nghị, Hãng Vận tải hành khách đang hoạt động trên cả nước nghiêm túc triển khai thực hiện Ứng dụng Khai báo Sức khoẻ Du lịch ( Vietnam Health Declaration) theo CV số 1270/BYT-CNTT của Bộ Ý Tế ngày 14/03/2020. ☎️ Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (về kỹ thuật: 0974.328879, về quy trình thực hiện và nội dung khai báo; 0912.910428, về thủ tục triển khai: 0983.102073) để được hướng dẫn giải quyết.

 

 


 Lượt xem: 344 (lần)

Share |
TIN LIÊN QUAN